zamknij dział 2007
Przeglądaj abstrakt Analiza wpływu ras i linii pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na wybrane cechy rodzin pszczelich w ocenie terenowej : praca doktorska / Aldona Gontarz ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Rolniczy, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 127 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Stanisław Socha
Przeglądaj abstrakt Badania polimorfizmu fazowego mieszanin ciekłokrystalicznych tiobenzoesanów : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Technologii i Fizyki Chemicznej / Sylwia Wojciechowska ; Akademia Podlaska w Siedlcach. Wydział Nauk Ścisłych. Instytut Chemii. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 226 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Janusz Chruściel
Przeglądaj abstrakt Biblioteki publiczne na Podlasiu XVIII-XX wieku : rozprawa doktorska / Marzena Kowalczuk ; Akademia Podlaska, Wydział Humanistyczny. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 317 s. : tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz
Przeglądaj abstrakt Biochemiczne i anatomiczne aspekty żerowania mszycy czeremchowo-zbożowej (Rhopalosiphum padi /L./) na żywicielu pierwotnym [Biochemical and anatomical aspects of bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi /L./) feeding on primary host : rozprawa doktorska / Hubert Sytykiewicz ; Akademia Podlaska w Siedlcach. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 165 s. : fot., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Antoni P. Ciepiela, dr hab. Irena Łuczak]
Przeglądaj abstrakt Czynniki determinujące kierunek produkcyjny gospodarstw rolniczych w regionie chełmsko-zamojskim [Factors determining the production direction of farms in the chełmsko-zamojski region] : rozprawa doktorska / Andrzej Batorski ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. Instytut Agronomii. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 159 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Halina Kałuża
Przeglądaj abstrakt Kinetyka i mechanizm dysocjatywnego wychwytu elektronu przez halogenoalkany : rozprawa doktorska / Jolanta Wnorowska ; Akademia Podlaska. Wydział Nauk Ścisłych. Instytut Chemii. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 124 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Iwona Szamrej-Foryś
Przeglądaj abstrakt Przeglądaj pełny tekst dokumentu Plonowanie i jakość bulw wybranych odmian ziemniaka w zależności od kształtu redliny i terminu zbioru [Yielding and tuber quality of selected potato varieties according to the ridge shape and harvest date] : rozprawa doktorska / Dariusz Stopa ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. Instytut Agronomii. Katedra Doświadczalnictwa Rolniczego. – Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 112, [16] s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Antoni Bombik
Przeglądaj abstrakt Plonowanie i skład chemiczny wybranych odmian kukurydzy (Zea mays. L.) uprawianej na ziarno w zależności od terminu siewu [Yielding and chemical composition of selected maize varieties (Zea mays L.) harvested on grain according to the sowing term] : rozprawa doktorska / Agnieszka Nowosielska ; Akademia Podlaska w Siedlcach. Wydział Rolniczy. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 127, [8] s. : fot. kolor., rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Barbara Gąsiorowska
Przeglądaj abstrakt Porównanie wybranych wariantów krzyżowania ras i linii świń wysokomięsnych w zakresie cech dzielności tucznej, wartości rzeźnej i jakości mięsa : rozprawa doktorska / Stanisław Niemyjski ; Akademia Podlaska w Siedlcach. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 106, [51] s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Wiesław Przybylski
Przeglądaj abstrakt Roślinność segetalna Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego [Segetal vegetation of the Nadbużański Landscape Park] : rozprawa doktorska / Małgorzata Ducka ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. – Akademia Podlaska, 2007. - 187, [64] s. : fot., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska
Przeglądaj abstrakt Społeczna misja miejskich szpitali na Górnym Ślasku (XV) - XX w.) : rozprawa doktorska / Marcin Pilarski ; Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 235 s. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Edward Jarmoch
Przeglądaj abstrakt Studium historyczne kształtowania się wybranych elementów nauki organizacji Świadków Jehowy w latach 1874-1984 : rozprawa doktorska / Krzysztof Woźniak. - Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny, Instytut Historii. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. -222 s. ; 31 cm. – Promotor: prof. dr hab. Bernard Piotr Koziróg
Przeglądaj abstrakt Tempo wzrostu muraw trawnikowych w zależności od ich składu gatunkowego : rozprawa doktorska / Krzysztof Starczewski ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy Instytut Agronomii. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 119 s. : fot., rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Janowski
Przeglądaj abstrakt Właściwości koordynacyjne hydroksamowych pochodnych histydyny lub metioniny w kompleksach mieszanych z jonami wybranych metali prześciowych z poliaminami : praca doktorska / Katarzyna Bogusz ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych, Instytut Chemii. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 156 s. : rys., schem., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Barbara Kurzak
Przeglądaj abstrakt Zachwaszczenie i plonowanie ziemniaka odmiany wiking w warunkach zróżnicowanej uprawy roli i pielęgnacji : praca doktorska / Alicja Baranowska ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 82 s. : fot., tab., wykr. ; 31 cm + + CD-R . - Promotor : prof. dr hab. Krystyna Zarzecka
Przeglądaj abstrakt Ziemiaństwo guberni siedleckiej 1867-1912 : rozprawa doktorska / Grzegorz Welik ; Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 422 s. : tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk