zamknij dział Instytut Agronomii WP
Przeglądaj abstrakt Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości w gospodarstwach rolnych położonych w gminach należących do Białowieskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego [Agritourism as a form of entrepreneurship in the farms of Białowieża National Park and Biebrza National Park communes] : rozprawa doktorska / Monika Kur-Kowalska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014. - 148 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Grażyna Anna Ciepiela. - Promotor pomocniczy: dr inż. Jolanta Jankowska
Przeglądaj abstrakt Akumulacja materiałów zapasowych w ziarniakach owsa ze szczególnym uwzględnieniem lipidów : rozprawa doktorska / Henryk Dębski ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Zakład Genetyki i Fizjologii Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 145 s. : ryc., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Antoni Banaś
Przeglądaj abstrakt Analiza plonowania i struktury plonu rodów i odmian lucerny (Medicago sp. L.) hodowli krajowej na tle biotypów zagranicznych : rozprawa doktorska / Małgorzata Wyrzykowska. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001. - 182 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Janusz Pala
Przeglądaj abstrakt Badania nad możliwością zastąpienia soi komponentami krajowymi w mieszankach treściwych dla kaczek w okresie odchowu : rozprawa doktorska / Barbara Witak ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, Zakład Hodowli Drobiu. - Siedlce : WSRP, 1993. – 104, [73] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Janusz Górski
Przeglądaj abstrakt Bezrobocie na obszarach wiejskich regionu siedleckiego i możliwości jego ograniczania : rozprawa doktorska / Marek Niewęgłowski ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Rolniczy, Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 188 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Jan Fereniec
Przeglądaj abstrakt Charakterystyka hodowlana i odziedziczalność cech mutanta karłowego fasoli (Phaseolus vulgaris L.) odmiany Bor na tle biotypu macierzystego : rozprawa doktorska / Jolanta Ziemińska ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2003. - 139 s. : fot., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Janusz Pala
Przeglądaj abstrakt Czynniki determinujące kierunek produkcyjny gospodarstw rolniczych w regionie chełmsko-zamojskim [Factors determining the production direction of farms in the chełmsko-zamojski region] : rozprawa doktorska / Andrzej Batorski ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. Instytut Agronomii. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 159 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Halina Kałuża
Przeglądaj abstrakt Determinanty restrukturyzacji zatrudnienia w gospodarce żywnościowej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych na przykładzie wybranych gmin : rozprawa doktorska / Adam Marcysiak ; Akademia Podlaska Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001. - 184 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : dr hab. Halina Jastrzębska-Smolaga
Przeglądaj abstrakt Działalność agroturystyczna i jej wpływ na produkcję rolniczą w gospodarstwach regionu siedleckiego [Agrotourism & its impact on agricultural farm production in Siedlce Region] : rozprawa doktorska / Jacek Sosnowski ; Akademia Podlaska. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2010. - 165 s. : rys. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Grażyna Anna Ciepiela
Przeglądaj abstrakt Efektywność produkcji żywca wieprzowego w gospodarstwach indywidualnych : rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa / Stanisław Szarek. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001. - 151 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Antoni Kożuch
Przeglądaj abstrakt Efektywność produkcji zbóż w woj. siedleckim : rozprawa doktorska / Kazimierz Łęczycki ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. - Siedlce : WSRP, 1988. – 247 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Jan Fereniec
Przeglądaj abstrakt Efektywność stosowania osłon w produkcji ziemniaków wczesnych w rejonie południowego Podlasia : rozprawa doktorska / Marek Wacław Sawicki ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2006. - 83 s. : tab. ; 31 cm . - Promotor : dr hab. Wanda Wadas
Przeglądaj abstrakt Ekologiczna ocena produkcyjnych siedlisk rolniczych Wysoczyzny Kałuszyńskiej : rozprawa doktorska / Agnieszka Affek-Starczewska ; Akademia Podlaska, Instytut Produkcji Roślinnej, Katedra Ekologii Rolniczej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 102, [26] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska
Przeglądaj abstrakt Ekonomiczna efektywność stosowania mieszanek paszowych o różnym składzie komponentowym w żywieniu kur nieśnych : rozprawa doktorska / Zofia Kołoszko-Chomentowska ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. - Siedlce : WSRP, 1994. - 136 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Jan Fereniec
Przeglądaj abstrakt Energochłonność zabiegów uprawowych a poziom uzyskiwanych plonów pszenżyta : praca doktorska / Szymon Czarnocki ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Instytut Produkcji Roślinnej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2003. - 94, [25] s. : rys. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Frakcje wybranych pierwiastków w leśnych glebach płowych na terenie Niziny Południowopodlaskiej : rozprawa doktorska / Krzysztof Pakuła ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 186 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Dorota Kalembasa
Przeglądaj abstrakt Innowacje w rolniczych gospodarstwach rodzinnych powiatu siedleckiego [Innovations on family arable farms of Siedlce County] : rozprawa doktorska / Monika Krakowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2013. - 259 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Halina Kałuża
Przeglądaj abstrakt Przeglądaj pełny tekst dokumentu Jakość bulw ziemniaka odmiany Zeus nawożonego wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji [The quality of Zeus cultivar potato tubers fertilized with undersown crops in integrated and organic production system] : rozprawa doktorska / Milena Anna Królikowska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012. - 148 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Anna Płaza
Przeglądaj abstrakt Kierunki rozwoju rynku ziemniaka jadalnego w rejonie Siedlce : rozprawa doktorska / Anna Wolska ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 143, [14] s. : ryc., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Antoni Bombik
Przeglądaj abstrakt Model ekonometryczny organizacji i finansowania rolniczego ubezpieczenia społecznego w Polsce : rozprawa doktorska / Krystyna Tyszuk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2013. - 158 s. : tab., wykr. ; 31 cm. - Promotor: prof. dr hab. Antoni Bombik
Przeglądaj abstrakt Modele prognostyczne plonów podstawowych roślin uprawnych : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Doświadczalnictwa Rolniczego / Wanda Zaremba; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna. - 1989. - Promotor : prof. dr hab. Jan Trętowski
Przeglądaj abstrakt Możliwości i perspektywy zmian produkcji roślinnej gospodarstw indywidualnych środkowowschodniej Polski : rozprawa doktorska / Grażyna Wielogórska ; Akademia Podlaska Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001. - 158, [20] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Możliwości wykorzystania modelowania ekonometrycznego w prognozowaniu plonów zbóż ozimych [Potential of econometric model implementation in forecasting winter crops yield] : rozprawa doktorska / Anna Barbara Marciniuk-Kluska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011. - 215 s. : il., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Antoni Bombik
Przeglądaj abstrakt Możliwość wykorzystania Aqua - Gelu w użytkowaniu trawników : rozprawa doktorska / Anita Małgorzata Szczykutowicz ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 130 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jankowski
Przeglądaj abstrakt Ocena ekotypów wybranych gatunków kostrzew w aspekcie ich rolniczego i rekreacyjnego wykorzystania : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Agroturystyki Akademii Rolniczej w Lublinie / Agnieszka Dąbrowska ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2006. - 202 s. : tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Bogusław Sawicki
Przeglądaj abstrakt Ocena przydatności makuchu rzepakowego w nawożeniu rzodkiewki (Raphanus sativus L.) i szpinaku nowozelandzkiego (Tetragonia tetragonioides Murr.) [Assessment of usefulness of rapeseed cake in fertilizing radish (Raphanus sativus L.) and New Zealand spinach (Tetragonia tetragonioides Murr.)] : rozprawa doktorska / Elżbieta Anna Adamiak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2013. - 145 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kalembasa
Przeglądaj abstrakt Ocena przydatności wybranych odmian koniczyny białej (Triforium regens L.) do uprawy w mieszankach pastwiskowych z trawami : rozprawa doktorska / Urszula Maria Woźna-Pawlak. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - Promotor: prof. dr hab. Bogusław Sawicki
Przeglądaj abstrakt Ocena przydatności wybranych odmian pszenżyta ozimego do uprawy w rejonie środkowowschodniej Polski : rozprawa doktorska / Dorota Dopka ; Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin ; Instytut Produkcji Roślinnej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2000. - 240 s. : rys., tab. ; 30 cm . - Promotor : prof. dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Ocena wartości nawozowej wywarów gorzelnianych : rozprawa doktorska / Paweł Chromiński ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Katedra Gleboznawstwa I Chemii Rolniczej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2003. - 168 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kalembasa
Przeglądaj abstrakt Oddziaływanie hydrożelu i rodzaju okrywy glebowej na murawy trawnikowe [Imact of hydrogel and kind of soil cover on turf lawns] : rozprawa doktorska / Renata Kowalczyk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012. - 143 s. : il., tab. ; 31 cm. - Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jankowski
Przeglądaj abstrakt Oddziaływanie wybranych insektycydów stosowanych do zwalczania stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) na cechy jakościowe bulw ziemniaka jadalnego [The influence of selected insecticides used in combating potato-beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) on quality traits of potato tubers] : rozprawa doktorska / Bogumiła Zadrożniak ; Akademia Podlaska. Wydział Przyrodniczy. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2008. - 151 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Krystyna Zarzecka
Przeglądaj abstrakt Osad ściekowy jako składnik podłoża w uprawie pomidora pod osłonami : rozprawa doktorska / Janusz Deska ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. - Siedlce : WSRP, 1995. - 147 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kalembasa
Przeglądaj abstrakt Plejotropia cech struktury plonu u mutanta sześciorzędowego jęczmienia dwurzędowej odmiany jarej Damazy indukowana neutronami termicznymi : rozprawa doktorska / Marzena Lisowska ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004. - 168 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Janusz Pala
Przeglądaj abstrakt Plon i jakość wybranych odmian owsa siewnego (Avena sativa L.) w zależności od obsady roślin : rozprawa doktorska / Anna Cybulska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Barbara Gąsiorowska
Przeglądaj abstrakt Przeglądaj pełny tekst dokumentu Plonowanie i jakość bulw wybranych odmian ziemniaka w zależności od kształtu redliny i terminu zbioru [Yielding and tuber quality of selected potato varieties according to the ridge shape and harvest date] : rozprawa doktorska / Dariusz Stopa ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. Instytut Agronomii. Katedra Doświadczalnictwa Rolniczego. – Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 112, [16] s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Antoni Bombik
Przeglądaj abstrakt Plonowanie i jakość buraka cukrowego w zależności od stosowanych form nawożenia : rozprawa doktorska / Danuta Buraczyńska ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. - Siedlce : WSRP, 1997. - 188 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Feliks Ceglarek
Przeglądaj abstrakt Plonowanie i skład chemiczny mieszanek łubinu wąskolistnego z wybranymi gatunkami zbóż [Yielding and chemical composition of mixtures of blue lupine and selected species of crops] : rozprawa doktorska / Małgorzata Próchnicka ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2013. - 103 s. : tab., wykr. ; 31 cm. - Promotor : dr hab. Anna Płaza
Przeglądaj abstrakt Plonowanie i skład chemiczny wybranych mieszanek strączkowo-zbożowych w warunkach glebowo-klimatycznych rejonu siedleckiego : rozprawa doktorska / Henryk Brodowski. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1998. - 95 s. : tab., wykr. - Promotor : prof. dr hab. Feliks Ceglarek
Przeglądaj abstrakt Podłoże po uprawie pieczarki potencjalnym źródłem zasobności gleby płowej [Bed after the cultivation mushroom potential source of affluence of the Luvisol] : rozprawa doktorska / Anna Majchrowska-Safaryan ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011. – 158 s. : il. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Dorota Kalembasa
Przeglądaj abstrakt Potencjał produkcyjny użytków zielonych w aspekcie czynników pratotechniczno-ekonomicznych : praca doktorska wykonana w Zakładzie Łąkarstwa / Roman Kolczarek. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001. - 129 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : dr hab. Kazimierz Jankowski
Przeglądaj abstrakt Poziom i jakość plonów zbóż ozimych uprawianych w mieszankach w zależności od wybranej technologii : rozprawa doktorska / Andrzej Niemirka ; Akademia Podlaska. Wydział Przyrodniczy, Instytut Agronomii. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2010. – 91 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Produkcyjność podstawowych gatunków roślin korzeniowych w zależności od deszczowania i nawożenia mineralnego : rozprawa doktorska / Barbara Gąsiorowska ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. - Siedlce : WSRP, 1990. – 147 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Feliks Ceglarek
Przeglądaj abstrakt Produkcyjność pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego : rozprawa doktorska / Artur Makarewicz ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004. - 113 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor : dr hab. Barbara Gąsiorowska
Przeglądaj abstrakt Prognozowanie plonów ziemniaka : rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Doświadczalnictwa Rolniczego / Antoni Bombik; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. - 1991. - Promotor : prof. dr hab. Jan Trętowski
Przeglądaj abstrakt Przedplonowe nawozy zielone w uprawie warzyw w warunkach glebowo-klimatycznych południowego Podlasia : rozprawa doktorska / Robert Rosa ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. Katedra Warzywnictwa. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 143 s. : tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska
Przeglądaj abstrakt Przydatność wybranych wieloskładnikowych nawozów kompleksowych w uprawie bardzo wczesnych odmian ziemniaka [The use of selected complex multi-nutrient fertilizers in the cultivation of very early potato cultivars] : rozprawa doktorska / Teresa Łęczycka ; Akademia Podlaska w Siedlcach. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2010. - 92 s. : il., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Wanda Wadas
Przeglądaj abstrakt Reakcja biochemiczno-fizjologiczna loch na stres manipulacyjny w okresie okołoporodowym w warunkach fermy przemysłowej : praca doktorska / Wiesław Przybylski; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej. - 1991. - Promotor : prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła
Przeglądaj abstrakt Reakcja kupkówki pospolitej i jej mieszanek z roślinami motylkowymi na zróżnicowany poziom nawożenia azotowego : rozprawa doktorska / Mariusz Wiktor Mateńko ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2006. - 106 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Kazimierz Jankowski
Przeglądaj abstrakt Reakcja runi łąkowej na dolistne dokarmianie : rozprawa doktorska / Joanna Jodełka ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. Instytut Produkcji Roślinnej. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1998. - 116 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Reakcja runi łąkowej na różne sposoby stosowania azotu : rozprawa doktorska / Mirosława Marzena Nowak ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2003. - 114 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Kazimierz Jankowski
Przeglądaj abstrakt Reakcja runi łąkowej na różnorodne nawożenie organiczne : rozprawa doktorska / Bożena Kisielińska ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2003. - 117 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Kazimierz Jankowski
Przeglądaj abstrakt Reakcja wybranych odmian pszenżyta jarego na zróżnicowane czynniki agrotechniczne : rozprawa doktorska / Małgorzata Korsak-Adamowicz ; Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. Instytut Produkcji Roślinnej Akademii Podlaskiej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2000. - [30], 131 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Renaturalizacja łąki zniszczonej pożarem : rozprawa doktorska / Jacek Rak ; Akademia Podlaska, Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Łąkarstwa. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 88 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Kazimierz Jankowski
Przeglądaj abstrakt Restrukturyzacja rolnictwa na przykładzie badanych gmin : rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa / Beata Lewczuk. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001. - 138 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Jan Fereniec
Przeglądaj abstrakt Rola czynników wodnych i nawożenia w kształtowaniu właściwości gleb modelowych pod roślinami w płodozmianie : praca doktorska wykonana w Zakładzie Agrometeorologii i Podstaw Melioracji Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach / Ewa Czyż; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. - 1990. - Promotor : doc. dr hab. Jerzy Marek Chmielewski
Przeglądaj abstrakt Rola małych firm w rozwiązywaniu problemów bezrobocia wiejskiego : rozprawa doktorska / Anna Maria Rak ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2006. - 164 s. : ryc., tab. ; 31 cm + Aneks . - Promotor : prof. dr hab. Antoni Kożuch
Przeglądaj abstrakt Roślinność odłogów Podlaskiego Przełomu Bugu : rozprawa doktorska / Piotr Stachowicz ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. Katedra Ekologii Rolniczej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 129 s. : fot., ryc., tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska
Przeglądaj abstrakt Roślinność wybranych śródpolnych mokradeł Wysoczyzny Siedleckiej [Flora of selected marshes located between the fields of the Siedlecka Upland] : rozprawa doktorska / Agata Gładzka ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014. – 110 s., [20] k. : il., tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska
Przeglądaj abstrakt Rytm rozwojowy chwastów w pszenżycie ozimym : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Ekologii Rolniczej Instytutu Produkcji Roślinnej Akademii Podlaskiej w Siedlcach / Zbigniew Pawlonka ; Akademia Podlaska Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001. - 235 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska
Przeglądaj abstrakt Schematy i analiza magicznych kwadratów kratowych – układów sektorowo-wierszowo-kolumnowych : praca doktorska wykonana w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa SGGW i przedstawiona Radzie Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach / Dariusz Chaber; [Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach]. - 1994. - Promotor : prof. dr hab. Jan Trętowski
Przeglądaj abstrakt Skład chemiczny bulw ziemniaka jadalnego uprawianego w warunkach zróznicowanej pielęgnacji : rozprawa doktorska / Iwona Mystkowska ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 90, [42] s. : ryc., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Krystyna Zarzecka
Przeglądaj abstrakt Sorpcja oraz specjacja baru i strontu w wybranych glebach płowych Wysoczyzny Siedleckiej [Sorption and speciation of barium and strontium in selected arable luvisols situated on Siedlce Upland] : rozprawa doktorska / Dawid Jaremko ; Akademia Podlaska. Wydział Przyrodniczy. Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2010. - 166 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Dorota Kalembasa
Przeglądaj abstrakt Stan i perspektywy rozwoju usług produkcyjnych dla rolnictwa - próba ujęcia modelowego : praca doktorska wykonana w Zakładzie Agrobiznesu / Ryszard Jabłonka ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 173 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Antoni Kożuch
Przeglądaj abstrakt Stan ugniecenia gleby i zmiennych elementów agrotechnicznych a plon i zdrowotność bulw ziemniaka : rozprawa doktorska / Elżbieta Turska ; Akademia Podlaska, Instytut Produkcji Roślinnej, Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 147, [6] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. zw. dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Tempo wzrostu muraw trawnikowych w zależności od ich składu gatunkowego : rozprawa doktorska / Krzysztof Starczewski ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy Instytut Agronomii. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 119 s. : fot., rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Janowski
Przeglądaj abstrakt Uprawa wyki siewnej na nasiona w siewie czystym i mieszanym : rozprawa doktorska / Robert Rudziński ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001. - 130, [4] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. zw. dr hab. Feliks Ceglarek
Przeglądaj abstrakt Wartość produkcyjna i paszowa wybranych gatunków traw w aspekcie ich zróżnicowania odmianowego [Production and forage value of grass species selected in terms of their variety differentation] : rozprawa doktorska / Dorota Herda ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014. – 98, [4] s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jankowski. [Promotor pomocniczy: dr Jacek Sosnowski].
Przeglądaj abstrakt Wieś i rolnictwo w strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego : rozprawa doktorska / Stefan Białczak ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Wydział Rolniczy. - Siedlce : WSRP, 1996. - 220 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Janusz Lech Siemiński
Przeglądaj abstrakt Wpływ dawek i terminów stosowania niektórych herbicydów zastępczych na wielkość i jakość plonu ziemniaka: rozprawa doktorska / Krystyna Zarzecka ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin. - Siedlce : WSRP, 1988. – 145, [5] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Romualda Jabłońska-Ceglarek
Przeglądaj abstrakt Przeglądaj pełny tekst dokumentu Wpływ Efektywnych Mikroorganizmów (EM) i dokarmiania pozakorzeniowego nawozami typu Alkalin na plonowanie i cechy jakościowe fasoli szparagowej : rozprawa doktorska / Iwona Pniewska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014. – 62, [31] s. : tab. ; 31 cm. - Promotor: dr hab. Jolanta Franczuk
Przeglądaj abstrakt Wpływ elementów meteorologicznych na rozwój i plonowanie wybranych roślin uprawnych w rejonie środkowowschodniej Polski : rozprawa doktorska / Jolanta Jankowska. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1999. - 106 s. : tab., rys. - Promotor : prof. dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Wpływ grup producenckich na konkurencyjność gospodarstw rolniczych : rozprawa doktorska / Mariusz Bułas ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2010. - 208, [66] s. : rys. tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Halina Kałuża
Przeglądaj abstrakt Wpływ hydrożelu Aqua-gel P4 na jakość muraw trawnikowych : rozprawa doktorska / Wiesław Czeluściński ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2006. - 137 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Kazimierz Jankowski
Przeglądaj abstrakt Wpływ interwencjonizmu państwa na rozwój gospodarstw rolniczych [The influence of state intervention on the development of farms] : rozprawa doktorska / Barbara Płotczyk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. Instytut Agronomii. Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2013. - 115 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Wpływ mulczowania gleby na wielkość i jakość plonu kapusty głowiastej czerwonej (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) i cebuli zwyczajnej (Allium cepa L. var. cepa). Cz. 1 i 2 : rozprawa doktorska / Wiesław Olszewski ; Akademia Podlaska. Wydział Przyrodniczy. Katedra Warzywnictwa. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2009. - 158 s. : tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska
Przeglądaj abstrakt Wpływ nawożenia azotowego na plonowanie i skład chemiczny stokłosy obiedkowatej (Bromus unioloides) Humb. Et Kurth) : rozprawa doktorska / Grażyna Anna Ciepiela ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Uprawy i Łąk i Pastwisk. - Siedlce : WSRP, 1990. – 101, [9] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Feliks Ceglarek
Przeglądaj abstrakt Wpływ nawożenia mineralnego NPK na plon, aktywność enzymatyczną i skład chemiczny wybranych warzyw : praca doktorska wykonana w Zakładzie Biochemii Instytutu Chemii WSP w Częstochowie i przedłożona Radzie Wydziału Rolniczego WSR-P w Siedlcach / Robert Biczak ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Wydział Rolniczy. – 1997. – Promotor : prof. dr hab. Eugeniusz Gurgul
Przeglądaj abstrakt Wpływ okresu wermikompostowania odpadów organicznych na przemiany związków węgla i azotu w utworze glebowym oraz wartość nawozową wermikompostów : rozprawa doktorska / Beata Wiśniewska ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 98, [2] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. zw. dr hab. Stanisław Kalembasa
Przeglądaj abstrakt Wpływ pestycydów stosowanych w sadach jabłoniowych na grzyby owadobójcze w warunkach polowych i laboratoryjnych : rozprawa doktorska / Barbara Marjańska-Cichoń ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Katedra Ochrony Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 115 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Ryszard Miętkiewski
Przeglądaj abstrakt Wpływ pielęgnacji i gęstości wysiewu na cechy jakościowe ziarna pszenżyta ozimego i jarego : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Roślin / Piotr Walo ; Akademia Podlaska w Siedlcach. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 89 s. : tab. ; 31 cm . - Promotor : dr hab. inż. Czesław Stankiewicz
Przeglądaj abstrakt Wpływ posuch na planowanie wybranych roślin uprawnych w środkowowschodniej Polsce : rozprawa doktorska / Elżbieta Radzka ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Instytut Produkcji Rolniczej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2003. - 108, [7] s. : il., wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Wpływ procesów transformacji na przeobrażenia spółdzielczości wiejskiej (uwarunkowania i modele) : rozprawa doktorska / Iwona Drozd-Jaśniewicz; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Zakład Agrobiznesu. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. – [1], 186 s. : rys., wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Antoni Kożuch
Przeglądaj abstrakt Wpływ sposobu alkalizacji osadów ściekowych na ich wartość nawozową : rozprawa doktorska / Andrzej Wysokiński ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 134 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kalembasa
Przeglądaj abstrakt Wpływ sposobu uprawy roli i zagęszczenia gleby po siewie na jakość ziarna pszenżyta jarego : praca doktorska wykonana w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin i Zakładzie Genetyki / Ewa Steć ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna. - 1997. - Promotor : dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Wpływ sposobów regulacji zachwaszczenia na plonowanie ziemniaka : rozprawa doktorska / Marek Gugała ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 94 s., [53] s. tabl. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : dr hab. Krystyna Zarzecka
Przeglądaj abstrakt Wpływ stosowanej technologii uprawy na porastanie wybranych odmian pszenicy ozimej i jarej : rozprawa doktorska / Agnieszka Garwacka ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 117 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Wpływ stosowanych zabiegów agrotechnicznych na opłacalność uprawy ziemniaka w gospodarstwach indywidualnych : rozprawa doktorska / Magdalena Trojanowska ; Akademia Podlaska, Instytut Produkcji Roślinnej, Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 98, [16] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Przeglądaj pełny tekst dokumentu Wpływ terminu sadzenia rozsady i osłaniania włókniną polipropylenową na plon i jakość owoców melona (Cucumis melo L.) odmiany Malaga F1 [The effect of seedlings planting date and polypropylene fibre covering on the yield and quality of melon (Cucumis melo L.) Malga F1] : rozprawa doktorska / Marzena Panasz ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014. – 80, [50] s. : tab. ; 31 cm . - Promotor: dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska
Przeglądaj abstrakt Wpływ wapnowania, dawki i rodzaju osadów ściekowych oraz nawożenia NPK na plon, skład chemiczny roślin i gleby : rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Kalebasy w Katedrze Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej / Beata Irena Kuziemska; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. - 1992. - Promotor : prof. dr hab. Stanisław Kalembasa
Przeglądaj abstrakt Wpływ wapnowania i dawki osadu ściekowego na plon i formy metali ciężkich w piasku gliniastym [Influence of lime and sewage sediment application on plant crops and different forms of heavy metals contained in a light clay soil] : rozprawa doktorska / Elżbieta Malinowska ; Akademia Podlaska. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2008. - 156 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kalembasa
Przeglądaj abstrakt Wpływ wapnowania i fitazy na przemiany fosforu w utworze piaszczystym oraz jego pobranie przez rośliny : rozprawa doktorska / Grażyna Podgajna ; Akademia Podlaska. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 98 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kalembasa
Przeglądaj abstrakt Wpływ wapnowania i nawożenia azotem na plon, stopień porażenia parchem zwykłym i skład chemiczny bulw wybranych odmian ziemniaka : rozprawa doktorska / Barbara Symanowicz ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Wydział Rolniczy, Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej. - Siedlce : WSRP, 1992. - 119 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kalembasa
Przeglądaj abstrakt Wpływ warunków suszenia na skład chemiczny i wartość paszową zbóż : rozprawa doktorska / Aleksandra Bruske-Wasiukiewicz ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. - Siedlce : WSRP, 1993. – [3], 84, [29] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Barbara Klocek
Przeglądaj abstrakt Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plony nasion tetraploidalnej koniczyny czerwonej : rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Szczegółowej Uprawy WSRP w Siedlcach / Piotr Wilczek. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1999. - 123 s. : tab., wykr. ; 30 cm . - Promotor : prof. dr hab. Feliks Ceglarek
Przeglądaj abstrakt Wpływ wybranych sposobów zwalczania perzu na plonowanie i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka odmiany Pola ; rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Szczegółowej Uprawy Roślin Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach / Jerzy Księżak; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna. - 1990. - Promotor : doc. dr hab. Feliks Ceglarek
Przeglądaj abstrakt Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych na jakość przechowywanych bulw ziemniaka : rozprawa doktorska / Marek Kamecki ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005. - 121 s. : ryc., tab. ; 31 cm . - Promotor : dr hab. inż. Czesław Stankiewicz
Przeglądaj abstrakt Wpływ zasobów pracy na wysokość dochodu w indywidualnych gospodarstwach rolniczych : [rozprawa doktorska] / Joanna Nuckowska ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Katedra Agrobiznesu. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001. - 171 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Antoni Kożuch
Przeglądaj abstrakt Wycena ogniw zmianowania z udziałem szarłatu uprawnego (Amaranthus ssp.) : rozprawa doktorska / Renata Maksymiak ; Akademia Podlaska Instytut Produkcji Roślinnej Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 114, [5] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Józef Starczewski
Przeglądaj abstrakt Wykorzystanie majątku rzeczowego w przedsiębiorstwach przemysłu mleczarskiego i mięsnego : rozprawa doktorska / Iwona Soczewka ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004. - 134 s. : rys., tab. ; 31 cm . - Promotor : dr hab. Halina Kałuża
Przeglądaj abstrakt Wykorzystanie osłon z tworzyw sztucznych w uprawie ziemniaka na wczesny zbiór : rozprawa doktorska / Edyta Kosterna ; Akademia Podlaska. Wydział Rolniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2006. - 111 s. : ryc., tab. ; 31 cm . - Promotor : dr hab. Wanda Wadas
Przeglądaj abstrakt Występowanie, bionomia i zwalczanie owocnicy porzeczkowej (Pachynematus pumilio Knw.) : rozprawa doktorska / Cezary Tkaczuk ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Wydział Rolniczy, Instytut Produkcji Roślinnej, Katedra Ochrony Roślin. - Siedlce : WSRP, 1994. - 99 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Ryszard Miętkiewski
Przeglądaj abstrakt Występowanie i znaczenie gospodarcze wybranych agrofagów pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego : rozprawa doktorska / Ewa Kąkol ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Wydział Rolniczy, Instytut Produkcji Roślinnej, Katedra Ochrony Roślin. - Siedlce : WSRP, 1995. - 166 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Ryszard Miętkiewski
Przeglądaj abstrakt Zaburzenia wywołane eksperymentalnie w zbiorowisku niekoszonej łąki Cirsietum rivularis Ralski 1931 a funkcjonowanie niszy regeneracyjnej : rozprawa doktorska / Lidia Borkowska ; Akademia Podlaska. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001. - 111 s. : rys., wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Krystyna Falińska
Przeglądaj abstrakt Zachwaszczenie i plonowanie ziemniaka odmiany wiking w warunkach zróżnicowanej uprawy roli i pielęgnacji : praca doktorska / Alicja Baranowska ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2007. - 82 s. : fot., tab., wykr. ; 31 cm + + CD-R . - Promotor : prof. dr hab. Krystyna Zarzecka
Przeglądaj abstrakt Zachwaszczenie upraw zbożowych i okopowych Doliny Środkowej Wisły : rozprawa doktorska / Maria Danuta Ługowska ; Akademia Podlaska. Wydział Przyrodniczy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2008. - 128, [81] s. tabl. : ryc., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska
Przeglądaj abstrakt Zagadnienie precyzji polowych doświadczeń agrotechnicznych : praca doktorska wykonana w Katedrze Doświadczalnictwa Rolniczego / Maria Markowska ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Instytut Produkcji Roślinnej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2003. - 104 s. : tab., wykr. ; 31 cm . - Promotor : dr hab. Antoni Bombik
Przeglądaj abstrakt Zastosowanie nasion rzepaku 00 i obłuszczonych nasion bobiku w mieszankach dla kurcząt brojlerów : rozprawa doktorska / Alina Janocha ; Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. - Siedlce : WSRP, 1997. - 86 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor: prof. dr hab. Barbara Klocek
Przeglądaj abstrakt Zastosowanie układów uwikłanych w doświadczalnictwie polowym na przykładzie modelu testującego wpływ niektórych elementów agrotechniki na plon i jakość ziemniaka na glebie kompleksu żytniego : praca doktorska / Katarzyna Rymuza ; Akademia Podlaska, Wydział Rolniczy, Katedra Doświadczalnictwa Rolniczego. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002. - 71, [5] s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : prof. dr hab. Leszek Malicki
Przeglądaj abstrakt Zawartość organicznych i nieorganicznych związków siarki w osadach ściekowych oraz ich przemiany w glebie : rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Gleboznawstwa i Chemii Rolnej / Agnieszka Maria Godlewska. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1999. - 100 s. : tab. ; 30 cm . - Promotor : prof. dr hab. Stanisław Kalembasa
Przeglądaj abstrakt Zawartość wybranych składników żywieniowych w bulwach ziemniaka w zależności od cech odmianowych i zabiegów agrotechnicznych : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Roślin / Joanna Mitrus. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001. - 100 s. : wykr., tab. ; 31 cm . - Promotor : dr hab. inż. Czesław Stankiewicz
Przeglądaj abstrakt Zbiorowiska roślinne pól uprawnych Podlaskiego Przełomu Bugu : rozprawa doktorska [wykonana w Zakładzie Ekologii Rolniczej WSRP w Siedlcach] / Zofia Rzymowska. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1999. - 128 s. : 87 tab., rys. ; 30 cm . - Promotor : prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska